Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

Zakres materiału + literatura + regulamin przedmiotu

Bieżące materiały do pobrania:

 Zagadnienie wykład materiały uzupełniające (zadania)
Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyka opisowa pobierz W0
pobierz W1
pobierz W2
pobierz W3
pobierz W4
rozkłady gęstości i dystrybuanty
parametry rozmaitych rozkładów
funkcje charakterystyczne
funkcje zmiennych losowych
rozkład Bernoulliego i Poissona
twierdzenia graniczne
Wnioskowanie statystyczne przedziały ufności - wzory
tablice rozkładu Poissona
tablice rozkładu normalnego
tablice rozkładu t-Studenta
tablice rozkładu chi-kwadrat
tablice rozkładu F-Snedecora
parametryczne testy istotności - wzory
pobierz

Rok akademicki 2011-2012, informacje bieżące