Materiały do zajęć - Zespół Dydaktyczny AEiUE (brak gwarancji, że aktualne!):

Laboratorium Aparatów Elektrycznych - dr inż. Waldemar Chmielak

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna (stac. II stopnia, Elektrotechnika (AiK), sem. 1, wykład + ćwiczenia/2) dr hab. inż. W. Kałat

Diagnostyka i Niezawodność Urządzeń Elektrycznych (niestac. I stopnia, Elektrotechnika (IUE), sem. 7, wykład) dr hab. inż. W. Kałat

Laboratorium Diagnostyki i Niezawodności Urządzeń Elektrycznych, st. zaoczne, sem. 8, dr inż. W. Chmielak

Modelowanie i Symulacja w Urządzeniach Elektrycznych (stac. I stopnia, El-mechatronika, IAEiUE, sem. 9, lab/3) dr hab. inż. W. Kałat

Modelowanie i Symulacja w Urządzeniach Elektrycznych (niestac. I stopnia, Elektrotechnika (AiK), wykład/2 + laboratorium) dr hab. inż. W. Kałat

Laboratorium Problemowe (stac. I stopnia, El-mechatronika, IAEiUE, sem. 10, projekt) dr hab. inż. W. Kałat

Podstawy mechaniki e (stac. I stopnia, Elektrotechnika, sem.3, wykład) dr hab. inż. W. Kałat

Podstawy mechaniki (stac. I stopnia, AiR, sem.1, wykład+ ćwiczenia) dr hab inż. W. Kałat, prof. dr hab. Z. Pochanke